Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
2.ned.
BISK Lekc./pr.d./lab.d.
G0614(PLK)

Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
1.ned.
BISK Lekc./pr.d./lab.d.
G0614(PLK)

Ķince Tatjana
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lekcija
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2006 Organiskā ķīmija II Bt Lab.darbi
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
2.ned.
BISK Lekc./pr.d./lab.d.
G0614(PLK)

Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
1.ned.
BISK Lekc./pr.d./lab.d.
G0614(PLK)

Ķince Tatjana
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lekcija
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
Cimermane Alise Maija
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi2004 Fizikālā un koloidālā ķīmija I Bt Lab.darbi
Dimiņš Fredijs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 270. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Lekcija
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
BISK
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2130 Ekonomikas teorija Bv Prakt.darbi
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Prakt.darbi
BISK
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Lekcija
BISK
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Prakt.darbi
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Meha4002 Lietišķā mehānika Bp Prakt.darbi
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5