Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate4019 Matemātika I Bt Lekcija
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
05.09.2022-30.10.2022
1.1.
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
31.10.2022-25.12.2022
1.1.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
Ozola Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-05.09.2022-30.10.2022
1.1.
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2.ned.-05.09.2022-30.10.2022
1.2.
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-31.10.2022-25.12.2022
1.1.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
2.ned.-31.10.2022-25.12.2022
1.2.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Gailums Guntis
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
1.ned.
Ozola Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
05.09.2022-30.10.2022
1.2.
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
31.10.2022-25.12.2022
1.2.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
Vronska Nataļja
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
2.ned.-05.09.2022-30.10.2022
G0614(PLK)

Ozola Liene
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
2.ned.-31.10.2022-25.12.2022
G0614(PLK)

Sazonova Sanita
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2.ned.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2.ned.
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
1.ned.
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
2.ned.
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Sazonova Sanita, Šabovics Mārtiņš
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
Barševska Silva
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
1.ned.
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
2.ned.
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Prakt.darbi
Barševska Silva
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4019 Matemātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4019 Matemātika I Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
1.ned.
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2