Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Ķeķe Anete
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
17.10.2022-25.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Ķeķe Anete
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3090 Pārtikas un dzērienu iepakošana Bp Lab.darbi
17.10.2022-25.12.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
2.ned.
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Arhi3068 Celtniecības pamati Bp Lekcija
Lekc./pr.d.
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lekcija
2.ned.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
1.ned.
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
2.ned.
G0614(PLK)

Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1.ned.
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
05.09.2022-18.09.2022
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
19.09.2022-16.10.2022
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
17.10.2022-06.11.2022
14.11.2022-25.12.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lekcija
09.11.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3010 Mikrobioloģija I Bp Lab.darbi
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
05.09.2022-18.09.2022
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
19.09.2022-16.10.2022
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
17.10.2022-06.11.2022
14.11.2022-25.12.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
09.11.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
BISK
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
05.09.2022-18.09.2022
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
19.09.2022-16.10.2022
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
17.10.2022-06.11.2022
14.11.2022-25.12.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
09.11.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Prakt.darbi
BISK
G0105(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
1.ned.
Straumīte Evita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
05.09.2022-18.09.2022
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
19.09.2022-16.10.2022
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
17.10.2022-06.11.2022
14.11.2022-25.12.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II Bp Lab.darbi
09.11.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
12.09.2022-30.10.2022
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Lekcija
BISK
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
12.09.2022-30.10.2022
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kunkulberga Daiga
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Prakt.darbi
BISK
G0614(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18