Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.02.2022
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
28.02.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Belte Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
28.03.2022-08.05.2022
lekc./sem.
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-06.02.2022
lekc./pr.d.
Jēkabsone Jeļena
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
07.02.2022-01.05.2022
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lab.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Seminārs
31.01.2022-27.03.2022
Belte Agnese
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
28.03.2022-08.05.2022
lekc./sem.
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Meha2004 Lietišķā mehānika Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d./lab.d.
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Prakt.darbi
31.01.2022-08.05.2022
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2044 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
11.04.2022-08.05.2022
lekc./sem.
Cīrule Simona
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
28.02.2022-01.05.2022
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi2035 Amatniecības pamati Bt Prakt.darbi
31.01.2022-13.03.2022
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
14.03.2022-08.05.2022
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Lekcija
28.02.2022-01.05.2022
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3063 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
lekc./pr.d.
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2039 Aušanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Seminārs
28.02.2022-24.04.2022
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2016 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
31.01.2022-27.02.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci4008 Datu ieguve un apstrāde Bv Seminārs
28.02.2022-24.04.2022
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2044 Produktu dizains Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-08.05.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2044 Produktu dizains Bp Prakt.darbi
31.01.2022-10.04.2022
Beitere-Šeļegovska Zane
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Līce-Zikmane Iveta
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5