Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT1036 IT dizainā I Bt Lekcija
14.02.2022-15.05.2022
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
14.02.2022-20.02.2022
21.03.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
21.02.2022-20.03.2022
lekc./pr.d.
Šmite Ginta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Gaiķe Guna
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
28.03.2022-22.05.2022
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lekcija
14.03.2022-27.03.2022
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lekcija
14.02.2022-13.03.2022
Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
14.02.2022-20.02.2022
21.03.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Ozolniece Ligita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
21.02.2022-20.03.2022
lekc./pr.d.
Šmite Ginta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Gaiķe Guna
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
28.03.2022-24.04.2022
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-13.03.2022
lekc./pr.d.
Gaiķe Guna
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
14.03.2022-22.05.2022
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
28.03.2022-24.04.2022
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
25.04.2022-22.05.2022
1.1.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
28.03.2022-22.05.2022
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
14.02.2022-13.03.2022
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.1.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.02.2022-22.05.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
14.02.2022-22.05.2022
Šeļegovskis Raimunds
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
14.02.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
25.04.2022-22.05.2022
1.2.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.02.2022-22.05.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
14.02.2022-24.04.2022
Šeļegovskis Raimunds
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.2.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2022-22.05.2022
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.02.2022-22.05.2022
1.2.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5