Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4080 Biznesa plānošana un statistika II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Paura Līga
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jaundāldere Laura
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4080 Biznesa plānošana un statistika II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Paura Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Jaundāldere Laura
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon4080 Biznesa plānošana un statistika II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Paura Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Blija Anita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straumīte Evita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Sazonova Sanita
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Sazonova Sanita
217. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4082 Viesnīcu un ēdināšanas vadība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18