Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-27.10.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-27.10.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Īriste Sandra
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Soopa Aino
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Soopa Aino
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-27.10.2019
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
2.ned.-28.10.2019-22.12.2019
Ķince Tatjana
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
28.10.2019-22.12.2019
Ķince Tatjana
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
28.10.2019-22.12.2019
Ķince Tatjana
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18