Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lekcija
02.09.2019-29.09.2019
Skudra Līga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lekcija
30.09.2019-24.11.2019
Blija Anita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3104 E-komercija Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)

Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1 gr.
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi2002 Viesnīcu dienesti Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Īriste Sandra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP309 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (krievu valoda) Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Mališeva Oksana
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
Īriste Sandra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP309 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (krievu valoda) Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gode Ina
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Mališeva Oksana
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-13.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
14.10.2019-08.12.2019
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Īriste Sandra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-13.10.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2006 Mikrobioloģija un higiēna II Bt Lab.darbi
1 gr.
14.10.2019-08.12.2019
Blija Anita
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-27.10.2019
Īriste Sandra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Citi4015 Darba aizsardzība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0402(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)
G0507(PLK)

Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Alksne Inta, Rimgaile Linda, Zonnenberga Gita, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2057 Uztura gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
1 gr.
28.10.2019-22.12.2019
Bujaka Jekaterina
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lekc./lab.d. Izvēles kurss
G0603(PLK)
G0604(PLK)

Ķince Tatjana, Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22, 213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Perez Alvarez Sergio
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18