Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Viesnīcu prakse 29.04.2024. -09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
26.02.2024
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.03.2024
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
25.03.2024
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
08.04.2024

216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
26.02.2024
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.03.2024
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
25.03.2024
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
08.04.2024

216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
26.02.2024
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.03.2024
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
25.03.2024
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
08.04.2024

216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-26.02.2024-21.04.2024
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ķince Tatjana
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Ķince Tatjana
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ķince Tatjana
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Ķince Tatjana
128. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2024
15.02.2024
29.02.2024
14.03.2024
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2024
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.02.2024
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2024
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
14.03.2024
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2024
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2024
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2024
1.1.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2024
1.2.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2024
15.02.2024
29.02.2024
14.03.2024
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2024
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.02.2024
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2024
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
14.03.2024
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2024
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2024
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2024
1.1.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2024
1.2.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Lekcija
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2024
15.02.2024
29.02.2024
14.03.2024
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2024
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.02.2024
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2024
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
14.03.2024
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2024
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2024
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2024
1.1.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2024
1.2.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0816(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3095 Deserti Lekcija
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2024
15.02.2024
29.02.2024
14.03.2024
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2024
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.02.2024
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2024
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
14.03.2024
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2024
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2024
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2024
1.1.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2024
1.2.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2024
15.02.2024
29.02.2024
14.03.2024
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2024
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.02.2024
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2024
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
14.03.2024
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2024
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2024
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2024
1.1.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2024
1.2.

211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Lab.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2