Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Restorānu prakse 29.04.2024. -09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-04.03.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
BISK Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Hakova Valda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2