Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos 13.05.2024. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
Pr.d./lab.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Sazonova Sanita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3153 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Griņēviča Linda
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-21.04.2024
Pr.d./lab.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
Vucāne Sanita, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-24.03.2024
Cinkmanis Ingmārs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-24.03.2024
Vucāne Sanita, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-05.05.2024
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3100 Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos Bp Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pr.d./lab.d.
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi3021 Pārtikas bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-24.03.2024
Cinkmanis Ingmārs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
2.ned.-25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
1.ned.-25.03.2024-05.05.2024
Mališeva Oksana
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2