Atpakaļ

G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Visas apakšprog. Ener-Enerģētika MasPrR-Mašīnu projektēšanas un ražošana SpekSr-Spēkrati un serviss
Visas grupas 1 EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh5007 Mobilās tehnikas elektroiekārtas A Lekcija
1, EN gr.
Galiņš Ainārs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT6026 Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas A Lekcija
1 gr.
Moskvins Genādijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 ETeh5007 Mobilās tehnikas elektroiekārtas A Prakt.darbi
1, EN gr.
Galiņš Ainārs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT6026 Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas A Prakt.darbi
1 gr.
Moskvins Genādijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lekcija
SpekSr a.prg.
EN gr.
22.04.2024-19.05.2024
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ener5002 Lauksaimniecības objektu energoapgāde B Lekcija
Ener a.prg.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ6010 Spēkratu diagnostika un serviss B Lekcija
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5097 Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa B Lekcija
MasPrR a.prg.
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener5009 Tehnoloģisko procesu automatizācija B Lekcija
Ener a.prg.
Moskvins Genādijs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lekcija
SpekSr a.prg.
1 gr.
22.04.2024-19.05.2024
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5029 Materiālu tehnoloģiskā pārbaude B Lekcija
MasPrR a.prg.
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lekcija
SpekSr a.prg.
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ener5002 Lauksaimniecības objektu energoapgāde B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Plūme Imants
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ6010 Spēkratu diagnostika un serviss B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5097 Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5097 Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
25.03.2024-19.05.2024
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener5009 Tehnoloģisko procesu automatizācija B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Moskvins Genādijs
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
29.01.2024-10.03.2024
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
11.03.2024-21.04.2024
Berjoza Dainis
137. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
22.04.2024-05.05.2024
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
06.05.2024-19.05.2024
Šmigins Ruslans
137. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5029 Materiālu tehnoloģiskā pārbaude B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
Ziemelis Mārtiņš
214. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT6026 Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas A Lekcija
EN gr.
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5027 Sistēmu dinamikas modelēšana A Lekcija
1 gr.
Kaķītis Aivars
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ6010 Spēkratu diagnostika un serviss B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
EN gr.
Pīrs Vilnis
137. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5006 Datorgrafika enerģētikā A Lekcija
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ5003 Datorgrafika A Lekcija
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 InfT6026 Intelektuālās tehnoloģijas un sistēmas A Prakt.darbi
EN gr.
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5027 Sistēmu dinamikas modelēšana A Lekcija
1, EN gr.
Kaķītis Aivars
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5006 Datorgrafika enerģētikā A Prakt.darbi
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ5003 Datorgrafika A Prakt.darbi
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MašZ5027 Sistēmu dinamikas modelēšana A Lekcija
EN gr.
Kaķītis Aivars
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5027 Sistēmu dinamikas modelēšana A Prakt.darbi
1, EN gr.
Kaķītis Aivars
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh5006 Datorgrafika enerģētikā A Prakt.darbi
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ5003 Datorgrafika A Prakt.darbi
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MašZ5027 Sistēmu dinamikas modelēšana A Lab.darbi
1, EN gr.
Kaķītis Aivars
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ5003 Datorgrafika A Prakt.darbi
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 ETeh6003 Elektroiekārtu drošums B Lekcija
Ener a.prg.
Gedzurs Aleksejs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ6010 Spēkratu diagnostika un serviss B Lekcija
SpekSr a.prg.
1, EN gr.
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5023 Mašīnu konstruēšana B Lekcija
MasPrR a.prg.
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 ETeh6003 Elektroiekārtu drošums B Lekcija
Ener a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Gedzurs Aleksejs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh6003 Elektroiekārtu drošums B Prakt.darbi
Ener a.prg.
25.03.2024-19.05.2024
Gedzurs Aleksejs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ6010 Spēkratu diagnostika un serviss B Lab.darbi
SpekSr a.prg.
1 gr.
Pīrs Vilnis
137. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5023 Mašīnu konstruēšana B Lekcija
MasPrR a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5023 Mašīnu konstruēšana B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
25.03.2024-19.05.2024
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5025 Alternatīvās enerģijas spēkrati B Lekcija
SpekSr a.prg.
EN gr.
26.01.2024-21.04.2024
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5