Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.1.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
06.11.2023-24.12.2023
Lekc,/pr.d.
Ieviņa Daina
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.1.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 11.30
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
06.11.2023-24.12.2023
Lekc,/pr.d.
Ieviņa Daina
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jesemčika Anna
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Aija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 11.30
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0330(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jesemčika Anna
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2139 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Eglīte Aija
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pūce Alla
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
06.11.2023-24.12.2023
Lekc,/pr.d.
Ieviņa Daina
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lekcija
25.09.2023
09.10.2023
23.10.2023
11.12.2023
Koroļova Jeļena
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Liepiņš Kristaps
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
06.11.2023-24.12.2023
Lekc,/pr.d.
Ieviņa Daina
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

MežZ4078 Mežierīcība Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.00
Liepiņš Kristaps
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lekcija
25.09.2023
09.10.2023
23.10.2023
11.12.2023
Koroļova Jeļena
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Liepiņš Kristaps
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Eksāmens
09.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ4078 Mežierīcība Bp Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 12.30 - 14.00
Liepiņš Kristaps
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0105(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)
G0508(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ3088 Pieauguma mācība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0105(PLK)
G0508(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ3088 Pieauguma mācība Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Indriksons Aigars
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0215(PLK)

Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
17.30-18.15 MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0215(PLK)

Dubrovskis Edgars
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MatZ2029 Guļbūvju ražošana Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41