Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2 3
Studiju kursa "Medniecība " teoretiskās un praktiskās nodarbības notiks Kalsnavā no 19. -22. septembrīm 2023.g.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Freimane Lāsma
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Odziņa Ilona
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Alksnis Reinis
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00

42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Sarmulis Ziedonis
35. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00

42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Sarmulis Ziedonis
35. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00

42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Sarmulis Ziedonis
35. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Eksāmens
05.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
30.10.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
1 gr.
04.09.2023-29.10.2023
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Alksnis Reinis
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Sarmulis Ziedonis
35. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
30.10.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Seminārs
2 gr.
04.09.2023-29.10.2023
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Alksnis Reinis
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.1.
Freimane Lāsma
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
3 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
3 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Odziņa Ilona
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
2.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11