Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT2044 IT dizainā II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kreicberga Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kreicberga Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lab.darbi
04.09.2023-10.12.2023
tekst.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kokmet
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1006 Materiālzinības (tekstils) Bt Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Bičevska Agita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lab.darbi
04.09.2023-10.12.2023
tekst.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kokmet
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1006 Materiālzinības (tekstils) Bt Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bičevska Agita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2040 Adīšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lab.darbi
04.09.2023-10.12.2023
kokmet.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1006 Materiālzinības (tekstils) Bt Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kokmet
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2040 Adīšanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
tekst.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MatZ2040 Adīšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lab.darbi
04.09.2023-10.12.2023
kokmet.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ1006 Materiālzinības (tekstils) Bt Lekcija
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
kokmet
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2040 Adīšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
tekst.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Balodis Juris
207. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
13.30-14.15 MatZ2040 Adīšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ValoP226 Spāņu valoda I Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2016 Kompozīcija un krāsu mācība II Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoP226 Spāņu valoda I Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Prakt.darbi
KokMet a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2016 Kompozīcija un krāsu mācība II Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2