Kursa kods MatZ2040

Kredītpunkti 7.50

Adīšanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP010, Formas dizains

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Aizstātais kurss

MatZB001 [GMTRB001] Adīšanas tehnoloģijas un dizains

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un prasmes adīšanā (adīšana ar rokām, adīšana bez darbarīkiem, tapošana, kā arī mašīnadīšana); izprot dažādu materiālu (tai skaitā reciklēto) izmantojamību un pielietojumu pēc to īpašībām; spēj pielietot pēc vajadzības dažādas adīšanas tehnoloģijas (ņemot vērā produkta pielietojumu, izmaksas, izstrādes laiku, materiālus u.c.) praksē, radot mūsdienīgs un praktiskus dizaina produktus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- adīšanai piemērotu materiālu klāstā, to īpašībās; dažādās adīšanas tehnoloģijās, to uzbūvē un tehnoloģiskā procesa norisē; modeļu un piegrieztņu veidošanā, mēru noņemšanā un piegrieztņu, rakstu aprēķināšanā; materiālu izmaksās un daudzumu aprēķinos, darba izstrādes laika plānošanā (paraugu katalogs, radošie uzdevumi, individuāls projekts)
Prasmes- izstrādāt produktu atbilstoši projekta prasībām no dizaina līdz reālam izstrādājumam; izvēlēties konkrētam projektam atbilstošākos materiālus, piemērotākās tehnikas un tehnoloģijas; lasīt un iztsrādāt tehniskās kartes; analizēt tekstila nozares tenholoģijas, sekot to attīstībai un tendencēm (zīmola analīze, radošie uzdevumi, individuāls projekts)

Kompetences- Spēja radīt ilglaicīgu produktu- praktisku un modernu, lētāk izgatavojamu, viegli kopjamu un ērti lietojamu. Spēja izstrādāt produktu izgatavošanas tehnoloģiskās kartes un aprakstīt tehnoloģisko procesu. Spēja prezentēt savu veikumu. (prezentācijas, individuāls projekts, radošie uzdevumi)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads adīšanā. Darbarīki, atbilstošākais pielietojums. Materiāli - dziju veidi, īpašības, pielietojums. 2 h lekcijas, 3 h praktiskie darbi
2. Adījumu veidi. Adīšanas veidi. Tehniskais raksts. Adījuma uzsākšana. 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi (iedvesmas prezentācija)
3. Adīšana ar rokām/uz pirkstiem un uz tapotāja. 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
4. Saadīšana un pieaudzēšana. 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
5. Adījumu raksti, to kombinēšana. Krāsainie raksti. Faktūras (radošais uzdevums-planšete) 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
6. Adīta apģērba modeļi. Kompozīcija adījumos. Kakla izgriezumi un rokriņķi. Detaļu savienošana 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
7. Jauna produkta izveide. Zīmola analīze (prezentācija) 5 h praktiskie darbi
8. Adīto tekstilizstrādājumu piegrieztņu veidošana. Mēru noņemšana. Materiālu un valdziņu aprēķini. (radošais uzdevums-planšete) 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
9. IT programmas adīšanā 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
10. Netradicionāli adīšanas veidi un paņēmieni. Netradicionālu un otrreiz lietojamu/reciklētu materiālu izmantošana 1h lekcija, 4 h praktiskie darbi
11. Mašīnadīšana. Adāmmašīnu veidi, izmantojamie materiāli. 2 h lekcijas, 4 h praktiskie darbi
12. Mašīnadīšanas pamati. 4 h lekcijas, 6 h praktiskie darbi
13. Indidviduāla projekta izstrāde 10 h praktiskie darbi
14. Darbu skate, prezentācija 4 h praktiskie darbi

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts paraugu katalogs, divas planšetes, individuālais projekts (darbs, planšete, buklets), kā arī prezentēta iedvesmas prezentācija, zīmola analīze un gala izstrādājums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija - adītu izstrādājumu dizainers/uzņēmums, kas iedvesmo
Izstrādāts paraugu katalogs (izmantojot dažādus materiālus): tapots/uz pirkstiem (rokām) adīts adījums, gludais adījums, reljefais adījums, kreilisko-labisko valdziņu raksti, mežģīņadījums, nocelto valdziņu raksti, krustoto valdziņu raksti, bumbulīši, horizontālais un vertikālais pogcaurums, divu adījumu sašūšana.
1.mājas darbs - radošais uzdevums. Izlozēto materiālu (dziju) analizē pēc Materiālzinību kursā apgūtajām metodēm, atrod tam piemērotāko izstrādājuma un raksta veidu. Prezentē.
2.mājas darbs - radošais uzdevums “darbs ar klientu”. Katrs izvēlas sev džempera modeli un rakstu (klients), kuru izlozē cits grupas biedrs (dizainers). Dizainers ar klientu saskaņo modeli un rakstu, nomēra klientu, izveido planšeti - tehnoloģisko karti izstrādājuma izgatavošanai (modes ilustrācija, piegrieztne ar aprēķiniem, tehniskais zīmējums, raksta paraugs (samazināta džempera stāva daļa). Prezentē materiālu. Individuāls projekts (zīmola analīze izlozētās mērķauditorijas ietvaros (interjera vai modes dizainā), izstrādājuma un mērķauditorijas izpēte, iedvesmas planšete, izstrādāts gala izstrādājums, vizuālā planšete un reklāmas buklets)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā, gala vērtējumu veido vidējā atzīme.
Praktisko darbu vērtēšanas kritēriji (kopā 9 vai 10 balles):
• atbilstība uzdevumam 2 punkti,
• izpildīti visi nosacījumi/satur visus komponentus 2 punkti,
• kvalitāte 2 punkti
• krāsu saskaņa, kompozīcija, proporcijas 2 punkti
• iekļaušanās laikā 1 punkts
• izcils sniegums/inovācija 1 punkts

Obligātā literatūra

1. Pērija-Džonsa M. Adījuma raksti. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
2. Adīšana. No kamola līdz džemperim. Rīga: Jumava, 2006. 128 lpp.
3. Felpsa I. Tapošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 144 lpp.
4. Šelvaha L. Adīšanas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 96 lpp.
5. Tsolova D. How to design a commercially strong fashion collection [tiešsaiste] [14.12.2020.]. Pieejams: https://fashioninsiders.co/toolkit/how-to/design-commercially-strong-fashion-collection/

Papildliteratūra

1. Modes dizaina rokasgrāmata. Principi, paņēmieni un digitālās tehnoloģijas. Dž.Ārmstronga, V.Ārmstrongs, K.Teithema, DŽ.Šīmens. Rīga: Zvaigzne ABC. 2014 160 lpp.
2. Stenfīlda L., Grifita M. Adījumu rakstu kolekcija. 300 adījumu raksti – radošs ceļvedis katram rokdarbniekam. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 206 lpp.
3. Armstrong H.J. Patternmaking for Fashion Design Pearson Education. 2011. 832 p.
4. Omotoso M. What is a Fashion Mood Board and how to create one? [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2020.]. Pieejams: https://fashioninsiders.co/toolkit/how-to/what-is-fashion-moodboard-and-how-to-create-one/
5. Вязание для женщин, мужчин и детей. Выкройки вязания. Узоры для вязания. Уроки и мастер-классы [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2020.]. Pieejams: http://www.mnemosina.ru

Periodika un citi informācijas avoti

1. 1000+ ideas about Knitting on Pinterest [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2020.]. Pieejams: http://www.pinterest.com
2. Ravelry - a knit and crochet community [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2020.]. Pieejams: http://www.raverly.com
3. Схемы с описанием для вязания спицами [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2020] Pieejams: http://www.verena.ru

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās ar specializāciju Tekstila tehnoloģijas un dizains.