Atpakaļ

G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. KPO-Krīžu pārvarēšanas telpiskā organizēšana LMG-Lauksaimniecības un mežsaimniecības ģeoinformatīvā nodrošināšana
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Eksāmens
KPO a.prg.
04.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
Bankina Biruta
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
13.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
Gailis Jānis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
Kleins Druvis

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
13.10.2023
20.10.2023
Kleins Druvis

LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Eksāmens
LMG a.prg.
12.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
09.09.2023-14.10.2023
Līdumnieks Toms
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
04.11.2023
11.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
09.30-10.15 LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Eksāmens
LMG a.prg.
08.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 10.00, 119. telpa pilī
Putniece Gundega
BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Eksāmens
16.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 10.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Eksāmens
KPO a.prg.
04.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
Bankina Biruta
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
Gailis Jānis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

LauZ5196 Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings B Lekcija
LMG a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Eksāmens
LMG a.prg.
12.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
09.09.2023-14.10.2023
Līdumnieks Toms
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
28.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
10.30-11.15 LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Eksāmens
LMG a.prg.
08.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 10.00, 119. telpa pilī
Putniece Gundega
BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Eksāmens
16.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 10.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Eksāmens
KPO a.prg.
04.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
27.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.12.2023
Spulle Uldis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
24.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
01.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
119. telpa pilī
Putniece Gundega

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Eksāmens
LMG a.prg.
12.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 9.00
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
09.09.2023-14.10.2023
Līdumnieks Toms
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
28.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
11.30-12.15 BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Eksāmens
16.01.2024
Eksāmena sākums plkst. 10.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
27.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.12.2023
Spulle Uldis
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
24.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
01.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
119. telpa pilī
Putniece Gundega

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.09.2023
Vilkriste Lelde
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
17.11.2023
Kleins Druvis
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
09.09.2023-14.10.2023
Līdumnieks Toms
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
28.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
12.30-13.15 MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.09.2023
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
27.10.2023
Misule Madara
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
24.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
01.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
119. telpa pilī
Putniece Gundega
BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
09.09.2023-14.10.2023
Līdumnieks Toms
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ5045 Ģeoinformācijas produktu un darbu izstrāde A Lekcija
28.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
13.30-14.15 MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.09.2023
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Prakt.darbi
LMG a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
119. telpa pilī
Putniece Gundega

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
20.10.2023
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
17.11.2023
08.12.2023
Kleins Druvis

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
15.12.2023
Kleins Druvis
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms
14.30-15.15 MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
22.09.2023
Vilkriste Lelde
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
27.10.2023
24.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
01.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
27.10.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
13.10.2023
20.10.2023
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
15.12.2023
Kleins Druvis

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
08.09.2023
15.09.2023
17.11.2023
08.12.2023
Kleins Druvis
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
14.10.2023
21.10.2023
25.11.2023
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
07.10.2023
25.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
28.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
28.10.2023
Sarmulis Ziedonis
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
14.10.2023
Skutele Kristiāna
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
23.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
15.30-16.15 MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
08.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
27.10.2023
24.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
01.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
27.10.2023
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
13.10.2023
20.10.2023
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
14.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
07.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
28.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
28.10.2023
Sarmulis Ziedonis
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
14.10.2023
Skutele Kristiāna
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
23.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
16.30-17.15 MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
08.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
24.11.2023
Cielava Lāsma
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
27.10.2023
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
08.12.2023
15.12.2023
22.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
13.10.2023
20.10.2023
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
MežZ5052 Riska vadība mežsaimniecībā B Lekcija
LMG a.prg.
21.10.2023
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
14.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
09.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Lekcija
LMG a.prg.
04.11.2023
11.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
07.10.2023
28.10.2023
25.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
28.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
14.10.2023
Skutele Kristiāna
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
23.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
17.30-18.15 LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
06.10.2023
27.10.2023
Nolberga-Trūpa Aiga
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
24.11.2023
Cielava Lāsma
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
10.11.2023
17.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

BūvZ5049 Ģeoinformācijas pielietojums krīžu izcelsmes prognozēšanā B Lekcija
KPO a.prg.
06.10.2023
13.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
13.10.2023
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
14.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
07.10.2023
28.10.2023
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
28.10.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
14.10.2023
Skutele Kristiāna
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
23.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
21.10.2023
Kleins Druvis

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
30.09.2023
14.10.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
Kleins Druvis

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Kleins Druvis
18.30-19.15 LauZ5194 Dzīvnieku audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
15.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
17.11.2023
Cielava Lāsma
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ5050 Ģeoinformācijas iespēju aprēķini un sagatavošana krīzes pārvarēšanas pasākumiem B Lekcija
KPO a.prg.
17.11.2023
VBF 6. stāva telpās
Ratkevičs Aivars

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
08.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars
BūvZ5048 Krīžu pārvaldība B Lekcija
KPO a.prg.
09.09.2023
16.09.2023
04.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
VBF 6. stāva telpās
Līdumnieks Toms

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
09.09.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
04.11.2023
11.11.2023
25.11.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5053 Mežzinības un apsaimniekošanas principi B Prakt.darbi
LMG a.prg.
16.12.2023
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ5197 Kultūraugu audzēšanas sistēmas B Lekcija
LMG a.prg.
23.12.2023
119. telpa pilī
Kampuss Kaspars

BūvZ5052 Ģeoinformācijas speciālistu un struktūru darbība krīžu pārvarēšanas periodā B Lekcija
KPO a.prg.
07.10.2023
04.11.2023
Kleins Druvis

BūvZ5051 Krīzes pārvarēšanas perioda ģeoinformācijas produkti un darbības B Lekcija
KPO a.prg.
16.09.2023
30.09.2023
14.10.2023
21.10.2023
11.11.2023
25.11.2023
02.12.2023
09.12.2023
16.12.2023
23.12.2023
Kleins Druvis