Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Mate1030 Matemātika II Bt Lab.darbi
20.03.2023-14.05.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
G0402(PLK)

Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
1.1.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP219 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
1.1.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP219 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
1.ned.
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2032 Fizika I Bt Lab.darbi
2.ned.
Gajevskis Antons, Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
1.2.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Prakt.darbi
1.ned.
Gajevskis Antons
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2045 Informātika II Bt Prakt.darbi
2.ned.
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
1.2.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lekcija
G0402(PLK)

Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2045 Informātika II Bt Lekcija
1.ned.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2045 Informātika II Bt Prakt.darbi
2.ned.
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2039 Inženiergrafika Bt Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Ziemelis Mārtiņš
103. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lekcija
G0402(PLK)

Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3031 Materiālu mācība Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1030 Matemātika II Bt Prakt.darbi
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4030 Metālapstrāde I Bp Lekcija
1.ned.
Ziemelis Mārtiņš
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11