Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
22.05.-16.06.2023. Ražošanas tehnoloģiskā prakse
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
27.03.2023-23.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
27.02.2023-26.03.2023
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
lekc./pr.d.
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
BISK
G0402(PLK)
G0506(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
BISK
G0402(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
BISK
G0402(PLK)

Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5