Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
08.05.-16.06.2023. Ražošanas inženierdienesta prakse
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
lekc./lab.d.
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4006 Mašīnu dinamika II Bp Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Gailis Māris
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4057 Mašīnbūves tehnoloģija I Bp Lab.darbi
30.01.2023-12.02.2023
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3033 Siltumtehnika Bt Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-12.02.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lab.darbi
27.02.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
13.03.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ener3033 Siltumtehnika Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Sturmoviča Elīna
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 MašZ4052 Mašīnu elementi II Bp Lab.darbi
27.02.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4071 Mašīnu elementi III Bp Prakt.darbi
13.03.2023
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3098 Tirgzinība Bv Lekcija
30.01.2023-12.02.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-09.04.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 MašZ4046 Mašīnu datorizētā projektēšana II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5