Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
15.03.-25.06.2023. Tehnoloģijas enerģētikā (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0413(PLK)
G0402(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
G0413(PLK)
G0402(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
pr.d./lab.d.
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
27.02.2023-26.03.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Prakt.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Lazdiņš Andrejs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lab.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5