Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
30.01.-05.03.2023. Ievirze enerģētiķa profesijā (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
lekc./pr.d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
06.03.2023-19.03.2023
Cimermane Alise Maija
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Prakt.darbi
06.03.2023-30.04.2023
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.03.2023-21.05.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
06.03.2023-21.05.2023
Cimermane Alise Maija
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lekcija
06.03.2023-09.04.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
10.04.2023-21.05.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2019 Informātika II Bt Prakt.darbi
06.03.2023-14.05.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
06.03.2023-21.05.2023
Cimermane Alise Maija
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
06.03.2023-14.05.2023
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1030 Matemātika II Bt Lab.darbi
06.03.2023-30.04.2023
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
01.05.2023-21.05.2023
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
06.03.2023-14.05.2023
lekc./pr.d.
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2023-14.05.2023
lekc./pr.d.
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Mate1030 Matemātika II Bt Prakt.darbi
06.03.2023-30.04.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2032 Fizika I Bt Lab.darbi
06.03.2023-30.04.2023
Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2023-21.05.2023
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.03.2023-21.05.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
06.03.2023-30.04.2023
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
06.03.2023-19.03.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.03.2023-21.05.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4001 Elektrodrošība Bp Prakt.darbi
06.03.2023-30.04.2023
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
06.03.2023-14.05.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5