Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. Eneapg-Energoapgāde
15.05.-25.06.2023. Energoiekārtu ekspluatācija (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Bērziņš Jānis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Bērziņš Jānis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Bērziņš Jānis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Prakt.darbi
27.03.2023-23.04.2023
Bērziņš Jānis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Bērziņš Jānis
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lab.darbi
27.02.2023-23.04.2023
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Prakt.darbi
Eneapg a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
30.01.2023-12.02.2023
BISK Lekc./pr.d.
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Pētersons Pēteris
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ2001 Tiesību pamati Bv Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0402(PLK)

Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ2001 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.03.2023
Pūce Alla
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
30.01.2023-26.02.2023
Pivarovičs Edijs
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
27.02.2023-23.04.2023
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0419(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5