Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3059 Viesnīcu dienestu vadība Bp Lekcija
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi3059 Viesnīcu dienestu vadība Bp Prakt.darbi
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
1.ned.
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2.ned.
1.1.
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Citi3059 Viesnīcu dienestu vadība Bp Prakt.darbi
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2.ned.
1.2.
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Lekcija
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Medi2004 Uztura zinības Bp Lekcija
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2033 Etiķete viesmīlībā Bp Prakt.darbi
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Medi2004 Uztura zinības Bp Prakt.darbi
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
ValoP309 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (krievu valoda) Bv Prakt.darbi
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ3046 Komerctiesības Bb Lekcija
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
Mališeva Oksana
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP309 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (krievu valoda) Bv Prakt.darbi
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ3046 Komerctiesības Bb Lekcija
2.ned.
BISK
G0413(PLK)
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3046 Komerctiesības Bb Prakt.darbi
1.ned.
BISK
G0402(PLK)
G0614(PLK)
G0506(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)

Pokotinskis Stepans
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP310 Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda) Bv Prakt.darbi
Mališeva Oksana
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5