Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
Īriste Sandra
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
2.ned.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
Īriste Sandra
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
1.ned.
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
2.ned.
Krūmiņa-Zemture Gita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
Īriste Sandra
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3075 Ražošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
Krūmiņa-Zemture Gita
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
2.ned.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
2.ned.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lab.darbi
23.09.2022
14.10.2022
04.11.2022
02.12.2022
BISK 1. grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
07.10.2022
21.10.2022
11.11.2022
09.12.2022
BISK 2.grupa
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
2.ned.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2004 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
1.ned.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
2.ned.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
12.09.2022-30.10.2022
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0105(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4046 Miltu konditoreja Bb Lekcija
12.09.2022-30.10.2022
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Kunkulberga Daiga
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)

Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5