Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT1023 Informātika Bt Lab.darbi
1 gr.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3012 Matemātika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
CitiP007 Ievads viesmīlībā Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT1023 Informātika Bt Lekcija
2.ned.
Mozga Ivars
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3012 Matemātika Bt Lekcija
1.ned.
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1023 Informātika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1023 Informātika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3012 Matemātika Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3012 Matemātika Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Lekcija
2.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
CitiP007 Ievads viesmīlībā Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate3012 Matemātika Bt Lekcija
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1023 Informātika Bt Lab.darbi
2 gr.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate3012 Matemātika Bt Prakt.darbi
1 gr.
Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Lekcija
2.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
CitiP007 Ievads viesmīlībā Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi2022 Pārtikas ķīmija I Bt Lekcija
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
CitiP007 Ievads viesmīlībā Bp Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Mācību prakse
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Citi1013 Tūrisma vadība Bt Lekcija
Eglīte Marta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1013 Tūrisma vadība Bt Prakt.darbi
2 gr.
Eglīte Marta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2052 Viesmīlības uzņēmumi Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Citi1013 Tūrisma vadība Bt Lekcija
Eglīte Marta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1013 Tūrisma vadība Bt Prakt.darbi
2 gr.
Eglīte Marta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Valo1061 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
Pušinska Baiba
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1061 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2022 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
05.09.2022-27.11.2022
Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1013 Tūrisma vadība Bt Prakt.darbi
1 gr.
Eglīte Marta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1061 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
Pušinska Baiba
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2022 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-27.11.2022
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo1061 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gode Ina
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2022 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
2 gr.
05.09.2022-27.11.2022
Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1013 Tūrisma vadība Bt Prakt.darbi
1 gr.
Eglīte Marta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ķīmi2022 Pārtikas ķīmija I Bt Lab.darbi
1 gr.
05.09.2022-27.11.2022
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2