Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
2.ned.-03.10.2022-27.11.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3144 Būvprojektu vadība Bv Lekcija
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-03.10.2022-27.11.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ4110 Būvniecības vadīšana un organizēšana III Bp Prakt.darbi
17.10.2022-06.11.2022
Kursa projekts
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4116 Būvdarbu tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Kursa projekts
Pavārs Mareks
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ3144 Būvprojektu vadība Bv Prakt.darbi
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
Lasmanis Vairis
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4101 Būvniecības ekonomika I Bp Lekcija
2.ned.
Vikse Inita
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4101 Būvniecības ekonomika I Bp Prakt.darbi
1.ned.
Vikse Inita
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3107 Ceļi un tilti I Bp Lekcija
1.ned.
Andersons Guntis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4103 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
Ozola Lilita
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3107 Ceļi un tilti I Bp Lekcija
1.ned.
Andersons Guntis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
Lasmanis Vairis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4103 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Prakt.darbi
Strode Elīna
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
Lekc./pr.d./lab.d.
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
Lekc./pr.d./lab.d.
Grants Edvīns
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19