Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
Skadiņš Ulvis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-03.10.2022-27.11.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
2.ned.-03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
Skadiņš Ulvis
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2031 Matemātika III Bt Prakt.darbi
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3090 Arhitektūra Bv Lekcija
2.ned.
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Prakt.darbi
1.ned.
Skadiņš Ulvis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Fabriciuss Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3090 Arhitektūra Bv Lekcija
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
2.ned.
Gavare Zanda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Fabriciuss Jānis
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3090 Arhitektūra Bv Prakt.darbi
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Fizi2005 Fizika II Bt Prakt.darbi
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3090 Arhitektūra Bv Prakt.darbi
1.ned.
1.1.
Stankevičs Andris
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3090 Arhitektūra Bv Prakt.darbi
2.ned.
1.2.
Stankevičs Andris
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Fizi2005 Fizika II Bt Prakt.darbi
Gavare Zanda, Gajevskis Antons
308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Prakt.darbi
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Mate2031 Matemātika III Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2