Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Pilecka Jovita
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Frolova Olga
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Vronskis Olafs
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ozola Inese
325. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0327(PLK)
G0307(PLK)

Rimgaile Linda, Ozola Inta, Zonnenberga Gita, Alksne Inta, Markevics Māris, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puļķe Santa
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2001 Būvniecība I Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Preikšs Ilmārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Fizi2010 Fizika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Puļķe Santa
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Leikuma Ināra
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2