Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ4006 Vides politika I Bv Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2005 Bioinženierija Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
HidZ4010 Meliorācija IV Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0311(PLK)

Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ4006 Vides politika I Bv Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4006 Vides politika I Bv Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Lagzdiņš Ainis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ2005 Bioinženierija Bp Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3129 Ceļi un laukumi II Bp Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
Mauševics Gints
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ2005 Bioinženierija Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Šabovics Mārtiņš
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
BūvZ3128 Ceļi un laukumi I Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mauševics Gints
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ4010 Meliorācija IV Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ2005 Bioinženierija Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Šabovics Mārtiņš
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0311(PLK)

Grinberga Linda
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3029 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kursa projekts
G0311(PLK)

Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2007 Pazemes ūdeņu hidroloģija Bt Lab.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Zihmane-Rītiņa Kristīne
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0112(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5