Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
04.09.2017-24.09.2017
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
Beitere-Šeļegovska Zane
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
04.09.2017-24.09.2017
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
Beitere-Šeļegovska Zane
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Prakt.darbi
Reihmane Silvija
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
04.09.2017-17.09.2017
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Prakt.darbi
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
04.09.2017-17.09.2017
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
1.ned.
Dūma Māra, Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lekcija
2.ned.
Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
18.09.2017-26.12.2017
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
Dūma Māra, Ozola Baiba
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Prakt.darbi
1.2.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.1.
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Lekcija
25.09.2017-26.11.2017
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
1.2.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.1.
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Prakt.darbi
Brokāne Larisa
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Prakt.darbi
1.1.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.2.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
1.1.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5