Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP205 Krievu valodas pamati I Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Prakt.darbi
26.02.2024-21.04.2024
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP205 Krievu valodas pamati I Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0703(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Prakt.darbi
29.01.2024-24.03.2024
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
25.03.2024-21.04.2024
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
26.02.2024-21.04.2024
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
26.02.2024-21.04.2024
1.1.
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
25.03.2024-21.04.2024
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
25.03.2024-21.04.2024
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
29.01.2024-24.03.2024
1.1.
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Rotgalve-Birziete Dace
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
26.02.2024-21.04.2024
1.2.
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
25.03.2024-21.04.2024
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
29.01.2024-24.03.2024
1.2.
Kaķītis Aivars
405. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
lekc./pr.d.
Birkavs Aivars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0402(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)
G0907(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0402(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2