Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Prakt.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Eksāmens
04.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 10.00
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3029 Meliorācija III Bp Eksāmens
08.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 10.00 - 11.00
Grinberga Linda
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lab.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Eksāmens
04.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 10.00
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0112(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ3029 Meliorācija III Bp Eksāmens
08.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 10.00 - 11.00
Grinberga Linda
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3128 Ceļi un laukumi I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3003 Personāla vadība Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0604(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0508(PLK)
G0816(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ3032 Hidrotehniskās būves Bp Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Kursa projekts
G0335(PLK)

Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3129 Ceļi un laukumi II Bp Prakt.darbi
04.09.2023-22.10.2023
Kursa projekts
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3003 Personāla vadība Bb Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Eksāmens
12.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Grīnfelde Inga
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Grinberga Linda
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3029 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Grinberga Linda
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0413(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0105(PLK)
G0506(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0402(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)
G0419(PLK)
G0215(PLK)

Liepiņa Egija Aurēlija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0215(PLK)
G0336(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19