Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
04.09.2023-12.11.2023
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
13.11.2023-24.12.2023
Kronbergs Ēriks
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ķeķe Anete
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ķeķe Anete
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ķeķe Anete, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-10.12.2023
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Prakt.darbi
04.09.2023-05.11.2023
Paulsone Inta
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
06.11.2023-19.11.2023
Kronbergs Ēriks
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Prakt.darbi
1 gr.
20.11.2023-24.12.2023
1.2.
Kronbergs Ēriks
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ķeķe Anete
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1025 Praktiskā ķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Ķeķe Anete, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-10.12.2023
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-19.11.2023
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-29.10.2023
Paulsone Inta
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-03.12.2023
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2023-22.10.2023
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
23.10.2023-26.11.2023
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
27.11.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1004 Kompozīcija un krāsu mācība I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2037 Sociālā psiholoģija Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2023-03.12.2023
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3016 Padziļinātā zīmēšana I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-10.12.2023
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2023-22.10.2023
lekc./pr.d.
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
23.10.2023-19.11.2023
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1018 Ievads studijās Bv Lekcija
20.11.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Vuguls Juris
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-03.12.2023
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Prakt.darbi
1 gr.
20.11.2023-24.12.2023
1.1.
Kronbergs Ēriks
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Vuguls Juris
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MākZ1005 Filozofija, kultūra un māksla Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Reihmane Silvija
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MākZ3026 Zīmēšana Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2023-03.12.2023
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Prakt.darbi
2 gr.
20.11.2023-24.12.2023
Kronbergs Ēriks
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.00 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.00 Valo1055 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5