Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz2012 Filozofija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)

Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0413(PLK)

Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Vintere Anna
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Filz2012 Filozofija A Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 DatZ2018 Informātika I A Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)

Veiss Kārlis
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Zvirgzdiņa Sintija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda1012 Ievads studijās A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2018 Informātika I A Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija A Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda1012 Ievads studijās A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
402. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I A Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Zvirgzdiņa Sintija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Mate1029 Matemātika I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1041 Profesionālā angļu valoda I A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ķīmi1001 Ķīmija A Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2