Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Auto-Autotransports LsTeh-Lauksaimniecības tehnika
Visas grupas 1 3
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
112. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Mangalis Māris
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4060 Automobiļu un motoru teorija II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Pīrs Vilnis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Mangalis Māris
122. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4214 Lauksaimniecības mašīnas II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4033 Pārvadājumi II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 LauZ4255 Lopkopības mehanizācija II B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4033 Pārvadājumi II B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4004 Automobiļu tehniskā apkalpošana II B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Berjoza Dainis
128. aud. (1. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4060 Tehnikas izmantošanas ekonomika B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
27.11.2023-24.12.2023
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5