Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
04.09.2023-15.10.2023
Lekc./pr.d.
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
16.10.2023-29.10.2023
Lekc./pr.d.
Erdberga Ieva
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 11.00
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Eksāmens
08.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
Lekc./pr.d.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
04.09.2023-08.10.2023
Lekc./pr.d.
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
09.10.2023-29.10.2023
Lekc./pr.d.
Erdberga Ieva
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 11.00
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Eksāmens
08.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Eksāmens
08.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dubrovskis Edgars
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dubrovskis Edgars
44. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19