Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3048 Matemātiskā statistika ģeoinformātikā Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 InfT3048 Matemātiskā statistika ģeoinformātikā Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lab.darbi
11.09.2023-08.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lekcija
07.09.2023
09.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lab.darbi
11.09.2023-08.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lekcija
07.09.2023
09.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lab.darbi
11.09.2023-08.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lekcija
07.09.2023
09.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lab.darbi
11.09.2023-08.10.2023
Brencis Raitis
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3157 Datorgrafika ģeoinformātikā Bp Lekcija
07.09.2023
09.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 InfT3046 Programmēšana ģeoinformātikā I Bp Lekcija
11.09.2023-24.12.2023
Nodarbības notiks 287.aud.
Hoļms Jurijs
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 InfT3046 Programmēšana ģeoinformātikā I Bp Lekcija
11.09.2023-24.12.2023
Nodarbības notiks 287.aud.
Hoļms Jurijs
BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0215(PLK)

Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19