Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Ievadlekcija nepilna laika 3. kursam pie dekānes D. Siliņas, 30.10.2023., plkst. 09:30, 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Augšpole Ingrīda

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
06.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
09.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Eksāmens
Uzne a.prg.
14.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
10.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
15.12.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
06.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
05.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
01.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Augšpole Ingrīda

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
06.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
06.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
09.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite
Uzne a.prg.
14.12.2023
Referāta aizstāvēšana.
Bimšteine Gunita, Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
10.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
15.12.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
30.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
06.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
05.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
01.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
06.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
06.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2041 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
13.12.2023
Kursa darba aizstāvēšana.
Dorbe Adrija
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2023
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite
Uzne a.prg.
14.12.2023
Referāta aizstāvēšana.
Bimšteine Gunita, Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
10.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
03.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
15.12.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
30.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
06.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
05.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
01.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
06.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2023
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
14.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
10.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
15.12.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
30.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
05.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
01.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2023
Bimšteine Gunita
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
15.12.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
30.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.12.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
05.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2023
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
01.11.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
01.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
14.30-15.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.10.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
11.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.12.2023
Jakobija Inta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
05.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
08.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2023
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
01.11.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
01.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
09.11.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.12.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Putniece Gundega
15.30-16.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.10.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
11.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
05.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
08.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
01.11.2023
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
01.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.12.2023
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2041 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2023
Lekcija par kursa darbu.
Dorbe Adrija
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2023
Augšpole Ingrīda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.10.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
06.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Augšpole Ingrīda

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
11.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
05.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
08.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
01.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Ieskaite ar atzīmi
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs/Praktiskais darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2023
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
06.11.2023
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
06.11.2023
Nodarbība notiks 119. telpa, Pils, Lielā iela 2.
Augšpole Ingrīda

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
11.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
31.10.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
08.11.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Joma Laura
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2023
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Lekcija
06.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Ieskaite ar atzīmi
13.12.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2023
Tikuma Baiba
33. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2023
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2