Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Viesnīcu prakse 01.05.2023. - 11.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.02.2023
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
14.03.2023
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.03.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.04.2023
Kunkulberga Daiga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.02.2023
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
14.03.2023
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.03.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.04.2023
Kunkulberga Daiga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.02.2023
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
14.03.2023
Grāmatiņa Ilze
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.03.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
11.04.2023
Kunkulberga Daiga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Lekcija
BISK
G0215(PLK)
G0703(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2023
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2023
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.1.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.2.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3131 Digitālais mārketings Bb Prakt.darbi
BISK
G0703(PLK)
G0215(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
30.01.2023-09.04.2023
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2023
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2023
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.1.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.2.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ2023 Tehnoloģiskās iekārtas Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Ķince Tatjana
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2023
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2023
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.1.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.2.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
2.ned.-27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2023
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2023
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.1.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.2.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0215(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
31.01.2023
14.02.2023
28.02.2023
14.03.2023
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.02.2023
21.02.2023
07.03.2023
21.03.2023
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
07.03.2023
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
21.03.2023
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
04.04.2023
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2023
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
18.04.2023
1.1.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
11.04.2023
1.2.
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
G0604(PLK)

Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3095 Deserti Bb Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2