Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Restorānu prakse 01.05.2023. - 11.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
31.03.2023
14.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3095 Deserti Bb Lab.darbi
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3062 Uzņēmējdarbība Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Jankova Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0215(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lab.darbi
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
BISK
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./pr.d.
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3095 Deserti Bb Prakt.darbi
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Jansone Liene
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3096 Vīna kultūra Bb Lekcija
2.ned.-06.03.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2