Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
01.03.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sparinska Anta
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Klūga Alise
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Klūga Alise
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
15.30-16.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Plūduma-Pauniņa Ieva
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
16.30-17.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Plūduma-Pauniņa Ieva
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Lekc./lab.d.
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
17.30-18.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
Plūduma-Pauniņa Ieva
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
Plūduma-Pauniņa Ieva
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2