Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Degola Lilija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Balodis Oskars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Degola Lilija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Balodis Oskars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
01.03.2023-26.03.2023
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Balodis Oskars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Balodis Oskars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.2., Darz
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Klūga Alise
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-12.03.2023
Misule Madara
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Klūga Alise
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.1.
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
13.02.2023-12.03.2023
Lauk 1.1.
Klūga Alise
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-12.02.2023
13.03.2023-26.03.2023
Lauk 1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
30.01.2023-26.03.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
1.2.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
1.1.
Pavloviča Olga
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2