Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-16.04.2023
Putniece Gundega
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lauk.1.1., Darz
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ3053 Laukkopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-02.04.2023
Putniece Gundega
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
2.ned.-06.02.2023-09.04.2023
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lauk.1.1., Darz
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
30.01.2023-16.04.2023
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
Darz, Uzne a.prg.
1.ned.-30.01.2023-16.04.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
2.ned.-06.02.2023-23.04.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3053 Laukkopība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-16.04.2023
Lauk.1.1., Darz
Putniece Gundega
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3131 Digitālais mārketings Lekcija
BISK
G0608(PLK)
G0703(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-19.03.2023
Lekc./pr.d.
Hohlova Vera
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
20.03.2023-30.04.2023
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-09.04.2023
12.04.2023
Lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3131 Digitālais mārketings Prakt.darbi
BISK
G0608(PLK)
G0703(PLK)

Lēnerts Arnis
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-19.03.2023
Lekc./pr.d.
Hohlova Vera
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
2.ned.-20.03.2023-09.04.2023
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-27.03.2023-16.04.2023
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-09.04.2023
12.04.2023
Lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-30.04.2023
Lekc./pr.d.
Gulbe Ingūna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
1.ned.-30.01.2023-19.02.2023
Lekc./pr.d.
Hohlova Vera
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3005 Lauksaimniecības likumdošana Bt Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
20.03.2023-30.04.2023
Kreišmane Dzidra
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Tikuma Baiba
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
Darz, Uzne, Lopk, Lauk a.prg.
30.01.2023-09.04.2023
Lekc./pr.d.
Joma Laura
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
BISK
G0703(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
30.01.2023-23.04.2023
Tikuma Baiba
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
VadZ2015 Stresa vadība Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
BISK
G0703(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.2., Darz
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 LauZ3122 Biškopība Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Lauk.1.2., Darz
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1