Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Ieskaite attālināti e-studijās, 05.12.2022. plkst. 20:00, Bioloģiskā augkopība uz dārzkopība, Zinta Gaile.
Ievadlekcija par Augsnes zinātnes un agroķīmijas kursa darbu 15.12.2022. plkst. 13:30, 127. aud., Pils, Lielā iela 2, pie pasniedzējas A. Dorbes
Sanāksme pie dekānes Daces Siliņas LF nepilna laika 3. kursa studentiem, 31.10.2022. plkst. 09:30, 227. aud., Pils, Lielā iela 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
09.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
07.12.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
03.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Ieskaite ar atzīmi
16.12.2022
Ieskaite.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
13.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
09.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
07.12.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
03.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Eksāmens
16.12.2022
Darbu prezentēšana.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
13.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
09.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.12.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
03.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Eksāmens
16.12.2022
Darbu prezentēšana.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
13.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
09.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
07.12.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
03.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
09.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
07.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
13.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
09.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
14.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
14.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2041 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.12.2022
Kursa darba aizstāvēšana.
Skutele Kristiāna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
03.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
15.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
09.12.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
09.12.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
07.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
05.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
05.12.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
13.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2041 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2022
Ievadlekcija par kursa darbu.
Skutele Kristiāna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2022
14.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2041 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.12.2022
Kursa darba aizstāvēšana.
Skutele Kristiāna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
03.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
15.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Eksāmens
Uzne a.prg.
15.12.2022
Eksāmens notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Ieskaite ar atzīmi
Darz, Lauk a.prg.
09.12.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite ar atzīmi
Uzne a.prg.
09.12.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
07.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
08.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.11.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
14.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
03.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
10.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lekcija
Uzne a.prg.
03.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Putniece Gundega

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
15.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.12.2022
Ieskaite notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2.
Augšpole Ingrīda
LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
11.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gulbe Ingūna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite
Uzne a.prg.
09.12.2022
Referāta aizstāvēšana.
Gailis Jānis, Kaņeps Jānis, Bimšteine Gunita
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
01.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
14.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
15.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
11.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
09.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Ieskaite
Uzne a.prg.
09.12.2022
Referāta aizstāvēšana.
Gailis Jānis, Kaņeps Jānis, Bimšteine Gunita
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
05.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
08.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
06.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
09.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
09.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ2052 Barības līdzekļi Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs/Laboratorijas darbs.
Nolberga-Trūpa Aiga
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
14.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.12.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
10.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2044 Laukkopības pamati Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
03.11.2022
Nodarbība notiks 119. telpā, Pils, Lielā iela 2
Augšpole Ingrīda

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
15.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
08.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
11.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
16.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Ekon2126 Grāmatvedība un investīcijas Bt Lekcija
31.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Leibus Inguna
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
07.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3004 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Bv Lekcija
12.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs - Izbraukuma nodarbība.
Gulbe Ingūna
Ķīmi3015 Bioķīmijas pamati Bp Lekcija
Lopk a.prg.
08.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Miķelsone Velga
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4252 Fitopatoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
01.11.2022
Bimšteine Gunita
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3122 Biškopība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Tikuma Baiba
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
09.11.2022
Kaņeps Jānis
33. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lekcija
Uzne a.prg.
02.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4243 Lopbarības ražošana Bp Lekcija
Lopk a.prg.
02.11.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Rancāne Sarmīte
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
14.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Grāvīte Ilze
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3168 Augu aizsardzība I Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
10.11.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Lekcija
15.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3170 Entomoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.11.2022
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
20.00-00.00 LauZ4150 Bioloģiskā augkopība un dārzkopība Bb Ieskaite ar atzīmi
05.12.2022
Ieskaite sāksies 20:00, attālināti e-studijās.
Gaile Zinta