Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ2037 Kokmateriālu transports Bp Lekcija
Millers Mareks
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2042 Meža atjaunošana un selekcija Bt Lekcija
Jansone Baiba
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lekcija
Jablonski Krzysztof, Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Fizi2013 Fizika Bv Prakt.darbi
Gross Uldis
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ2037 Kokmateriālu transports Bp Prakt.darbi
Millers Mareks
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2042 Meža atjaunošana un selekcija Bt Lekcija
Jansone Baiba
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2042 Meža atjaunošana un selekcija Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Jansone Baiba
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lekcija
1.ned.
Jablonski Krzysztof, Strūbergs Aigars
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Fizi2013 Fizika Bv Lab.darbi
1 gr.
Rumba Janīna, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2013 Fizika Bv Lekcija
2.ned.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
Davidāns Māris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2042 Meža atjaunošana un selekcija Bt Lekcija
1.ned.
Jansone Baiba
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3066 Mežkopība Bt Lekcija
2.ned.
Miezīte Olga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
2 gr.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Lekcija
Apsīte Evita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Fizi2013 Fizika Bv Lab.darbi
2 gr.
Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Davidāns Māris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Davidāns Māris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Lekcija
Miezīte Olga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2042 Meža atjaunošana un selekcija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Jansone Baiba
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
Apsīte Evita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Lekcija
Jablonski Krzysztof, Davidāns Māris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bb Lekcija
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Sisenis Linards
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Lab.darbi
2 gr.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Davidāns Māris, Jablonski Krzysztof
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ1016 Meža darbi un tehnika II Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Jablonski Krzysztof, Davidāns Māris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi2036 Pamatzināšanas valsts aizsardzībai Bb Prakt.darbi
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Sisenis Linards
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3046 Mežsaimniecības darbu mehanizācija I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Strūbergs Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē Bb Lekcija
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Jansons Jurģis
zāle. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3066 Mežkopība Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē Bb Lekcija
BISK
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Jansons Jurģis
zāle. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11