Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2022-24.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2035 Matemātika IV Bt Lab.darbi
28.02.2022-24.04.2022
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lekcija
28.03.2022-24.04.2022
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./pr.d.
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
lekc./lab.d.
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
28.02.2022-24.04.2022
G0402(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
G0402(PLK)

Lazdiņš Andrejs
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5