Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1030 Matemātika II Bt Prakt.darbi
25.04.2022-22.05.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Mate1030 Matemātika II Bt Lekcija
14.03.2022-24.04.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1030 Matemātika II Bt Prakt.darbi
25.04.2022-22.05.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1030 Matemātika II Bt Prakt.darbi
14.03.2022-27.03.2022
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1030 Matemātika II Bt Lab.darbi
28.03.2022-22.05.2022
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
lekc./lab.d.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Gajevskis Antons
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lekcija
14.03.2022-10.04.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
11.04.2022-22.05.2022
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
14.03.2022-10.04.2022
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2032 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.04.2022-22.05.2022
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Fizi2032 Fizika I Bt Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Gajevskis Antons
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2019 Informātika II Bt Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2032 Fizika I Bt Prakt.darbi
14.03.2022-27.03.2022
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2032 Fizika I Bt Lab.darbi
28.03.2022-22.05.2022
Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3005 Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
14.03.2022-27.03.2022
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 DatZ2019 Informātika II Bt Lab.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2019 Lietišķā elektrotehnika Bp Lab.darbi
14.03.2022-10.04.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2022-22.05.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
14.03.2022-22.05.2022
lekc./pr.d.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2019 Informātika II Bt Lab.darbi
14.03.2022-24.04.2022
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP180 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2022-27.03.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ener4001 Elektrodrošība Bp Prakt.darbi
14.03.2022-24.04.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5