Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
21.03.2022. - izbraukuma lekcija apakšprogrammām Lauk un Uzne (Augkopība II un Augkopības produkcijas ražošana II)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
09.30-10.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
10.30-11.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
11.30-12.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sivicka Irina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Prakt.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3014 Netradicionālā dārzkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sivicka Irina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 LauZ4028 Puķkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Sparinska Anta
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Rūtenberga-Āva Anda
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4159 Apstādījumi Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Īle Una
23. aud. (2. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lācis Gunārs
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4004 Augkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Rūtenberga-Āva Anda
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lācis Gunārs
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ4004 Augkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2