Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
21.03.2022. - izbraukuma lekcija apakšprogrammām Lauk un Uzne (Augkopība II un Augkopības produkcijas ražošana II)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
2.ned.-31.01.2022-27.03.2022
Darguža Madara
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Darguža Madara
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Prakt.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Lekcija
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4020 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Darz, Uzne, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Gulbe Ingūna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Degola Lilija
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Darguža Madara
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lācis Gunārs
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Biol4002 Augu biotehnoloģija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
31.01.2022-27.03.2022
Lācis Gunārs
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
08.02.2022
22.02.2022
22.03.2022
Berķis Rihards
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4002 Augkopība II Bp Lab.darbi
Lauk a.prg.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Liniņa Anda
16. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ4002 Augkopība II Bp Lekcija
Lauk a.prg.
22.03.2022
Berķis Rihards
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2